Què és la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació Municipal de Sant Feliu de Guíxols?

Què és la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació Municipal de Sant Feliu de Guíxols?

La Borsa de Treball és un servei gratuït que depèn de l'Àrea de Promoció econòmica i Ocupació de Sant Feliu de Guíxols i que té un paper d’intermediació entre les empreses que necessiten incorporar professionals i les persones que cerquen feina o volen canviar d’ocupació.
Cal diferenciar els tres tipus d’intervenció que es fan a la Borsa de Treball: Servei d'orientació, Servei d’Intermediació i formació.